‘Oku to e fakalölöa atu ‘a e tu’uaki ngaue ki ha kau ‘ofisa tanaki fakamatala (census enumerators) ki he Tohi Kakai 2021, ‘o toki ‘osi ki he ‘aho 31 ‘Aokosi 2021.

‘Oku to e tanaki atu ‘e he Potungäue ‘a e ki’i foomu ke fakafonu, ke to e tokoni atu.

Vakai ki he fanongonongo ‘i lalo.

Lakanga 'ataa TSD

Template for recruitment 2021-08-13

Share This