Ko e lisi eni ‘o kinautolu ‘e ‘initaviu ki he lakanga Savea fakataimi ki he Tohi Kakai 2021 fakataha mo e ‘aho/taimi ‘e fakahoko ai ho ‘initaviu.

Kataki fakatokanga’i ange ‘oku konga ‘e 2 ‘a e ‘initaviu ‘e fakahoko, ‘o fakatatau ki he taimi na’e tu’uaki. Ko kinautolu ‘eni na’e fakahu mai ‘enau tohi talangaue ‘i he ‘uluaki konga, ‘a ia na’e ‘osi kihe ‘aho 9 ‘o ‘Aokosi 2021.

Share This