Lisi eni ‘o e kau ‘initaviu ki Tongatapu ni ki he Konga 2 (ngaahi tohi talangaue ia na’e ‘osi ‘i he 31 ‘Aokosi 2021).

Vakai ki he fanongonongo ‘i lalo, mo e lisi ki he ‘aho Pulelulu – Falaite (22 – 24 Sepitema 2021)