‘Oku lolotonga teuteu atu ‘a e Potungaue Sitetisitika ki he tohi kakai fakafonua ‘a Tonga, ‘a ia ‘oku ‘amanaki ke fakahoko ‘i he 30 Novema 2021. Ko ia ai ‘e fiema’u ha kau ‘ofisa tanaki fakamatala (census enumerators) ki he ngaue ko eni. Vakai ki he fanongonongo ‘i lalo.

Share This